2017 AÖL Ders Seçimi,Kayıt Yenileme ve Tamamlama İşlemi2016 AÖL Ders Seçimi,Kayıt Yenileme Kılavuzu İndirmek için Tıklayınız

2016 AÖL Ders Seçimi,Kayıt Yenileme ve Tamamlama İşlemi için Tıklayınız


2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem kayıt yenileme işlemleri öğrenciler tarafından 25 Ocak-5 Şubat 2016 tarihleri arasında yapılacak.AÖL öğrencilerinin kayıt yenileme işlemleri nasıl gerçekleşecek,kayıt yenileme aşamaları,kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanması,ders seçimi işlemleri,yeni dersin kitapları,ve de en önemlisi sınav hazırlıkları nasıl olacak... tüm bu sorularınız için yazımızı takip edin.


*** AÖL Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri Nasıl Yapılır? İlgili Sayfaya Ulaşmak için Buraya Tıklayınız


Öğretim Sistemi

a) Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Program ortak ve seçmeli derslerden oluşur. Öğretim yılı ise birbirinden bağımsız üç dönemden oluşur. Öğrenciler, yapılan sınavlarda, başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar.

b) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20.07.2010 tarih ve 76 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Orta öğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesine göre tüm orta öğretim kurumlarında olduğu gibi Açık Öğretim Lisesinde de 2010–2011 eğitim öğretim yılından itibaren alan uygulaması kademeli olarak kaldırılmıştır. Bu dönemden itibaren tüm öğrencilerin kayıtları alansız (Alan Yok ) olarak alınacaktır.

c) Açık Öğretim Lisesine kayıtlı veya yeni kayıt yaptıran öğrenciler yılda iki kez dönem sonlarında yapılan sınavlara, yeni kayıt yaptırarak/kayıt yenileyerek katılabilirler (üçüncü dönem sınav tarihinin ilk günü itibariyle 17 yaşını doldurmuş, 18 yaşından gün almış olanlar, 3. Dönem sınavına katılabilirler).


Açık Öğretim Liselerinde Kullanılan Terimler

Ön Kayıt Öğrencisi : Yeni kayıt işlemlerini yaptırdığı halde, henüz notları ve diğer bilgileri sisteme işlenmediğinden(irtibat büroları tarafından) Aktif duruma geçemeyen öğrencilere denir.

Aktif Öğrenci : Yeni kayıt olan veya kaydını süresinde yenileyen öğrenciler için kullanılır.

Donuk Öğrenci : Kaydını bir kez yenilemeyen öğrencilerimiz için kullanılır.

Silik Öğrenci : Üst üste en az iki kez kaydını yenilemeyen ya da Açık Öğretim Lisesi’nden tasdikname ile ayrılan, öğrenciler için kullanılır.


Ortak Dersler

 Ortak Dersler, Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken zorunlu derslerdir.

• Ortak derslerden ya başarılı olunmalı, ya da muaf olunmalıdır (Öğrenci, bir “ortak” dersten 3 kez sınava girip başarısız olduğu takdirde, o dersten muaf olur). 10

• Muaf olunan dersin kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir.

• “Dil ve Anlatım” başarılması zorunlu olan derstir. Bu dersten muaf olunamaz.

• Gayrimüslim öğrenciler isterlerse, nüfus cüzdanı suretlerini bir dilekçe ekinde Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne göndermek suretiyle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olabilirler.


Seçmeli Dersler

• Seçmeli Dersler, alınması zorunlu olmayan (isteğe bağlı) derslerdir.

• Gerekli toplam krediyi tamamlamak için, ortak derslerin yanında alınan derslerdir.

• Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, istediği takdirde o dersi tekrar alabileceği gibi, onun yerine başka bir seçmeli dersi de alabilir.


Kredi

Dersin Kredisi, Haftalık Ders Dağılım Çizelgesinde belirtilen derslerin haftalık ders saati sayısı o dersin kredisini ifade eder. (Örneğin; Coğrafya 2 dersinin haftalık ders saati 2’dir, o halde kredisi de 2’dir).

• Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredili sistem uygulanmaktadır.

• Öğrenciler, başardıkları derslerin kredilerini kazanırlar.

• Daha önce alan seçmeli sınıf, kredili ve sınıf sisteminde öğrenim görmüş öğrencilerin başarılı oldukları derslerin haftalık ders saati sayısı, Açık Öğretim Lisesinde o dersin kredisi olarak değerlendirilir.

• Toplam Kredi : Açık Öğretim Lisesinde kazanılan ve tasdikname/denklik belgesi ile getirilen derslerin denkliğinin yapılmasıyla kazanılan kredilerin toplamına denir.


Denklik İşlemleri

Denklik belgesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt için başvuran öğrencilerin denklik belgesinde belirtilen düzeylere göre, ilköğretim okulu mezunu veya lise ara sınıf öğrencisi olarak kaydı yapılır. Lise ara sınıf seviyesindeki öğrencilerin denklik belgesinde; toplam dönemi ve toplam kredisinin belirtilmiş olması gerekmektedir.

Yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin denklik işlemleri;

a) Yurtdışındaki okullardan alınmış olan karne ve/veya öğrenim belgelerinin ülkemizde hangi okullara ve bu okulların hangi sınıfları ya da dönemine denk olduğunun ilgili kurumlarca tespit edilmesi gerekmektedir.

b) Denklik işlemleri yurt içinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerince kurulan komisyonlarca, yurtdışında ise Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerinde yapılmaktadır.

c) Denklik Belgesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt için başvuran öğrencinin denklik belgesinde belirtilen düzeylerine göre; ortaokul mezunu, ilköğretim okulu mezunu veya lise ara sınıf öğrencisi olanların kaydı yapılır.


Denklik Belgesinin aslını kaybedenler, denklik belgesini yaptırdığı kuruma veya denklik işlemini yapan kurumlara aslını kaybettikleri belgenin bir örneğini “aslı gibidir” yaptırmaları halinde kayıtları
yapılır.


Açık Öğretim Lisesi için Mezuniyet Şartları

 Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
 Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
 Ortak derslerin tamamını başarması veya başaramadığı ortak derslerden muaf olması (Dil ve Anlatım dersinden muafiyet yoktur. Öğrenci bu dersi başarmak zorundadır),
 Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava katılmış olması gerekmektedir.

Ders Seçimi Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran her öğrenci sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır. Öğrencilerimiz ders seçimlerini, öğrencilik durumu “Ön Kayıt” durumundan “Aktif”
duruma geçtiği andan itibaren verilen süre içerisinde, öğrenci numaraları ve kişisel şifreleri ile “www.aol.meb.gov.tr” web sayfasını kullanarak yapacaklardır.


Kitapların Alınması

Ders seçimi yapan öğrenci sistem üzerinden seçmiş olduğu derslere ait raporun çıktısını yazıcıdan alacaklar, bu listeyle birlikte il ve ilçelerdeki kitap dağıtımı yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvuru yaparak kitaplarını alacaklardır.